CONTACT INFORMATION

zhangjinrui zhangjinrui@cicc.org.cn

86-010-82000856